Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy REDWOOD Holding S.A., COMPLEX IQ Sp. z o.o. oraz KG International FZCO

Z przyjemnością informujemy, że dniu 9 marca 2015 roku został podpisany list intencyjny, pomiędzy REDWOOD Holding S.A., COMPLEX IQ Sp. z o.o. oraz KG International FZCO.

KG International FZCO z siedzibą w Dubaju ma bardzo silną pozycję na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na rynku azjatyckim w tym m.in. indyjskim, w Afryce Północnej, krajach Bliskiego Wschodu oraz w innych krajach świata. Jednocześnie produkty marki „KG” mają na chwilę obecną duży potencjał do zwiększenia udziału na rynku europejskim. Marka „CX” jest silnie reprezentowana w Europie przy wysokim potencjale wzrostu sprzedaży w rynkach będących głównymi odbiorcami produktów marki „KG”. W związku z tym widzimy duże efekty synergii płynące ze współpracy, w szczególności w zakresie wzajemnego wykorzystania swoich sieci dystrybucji oraz rozszerzenia asortymentu produktów sprzedawanych przez oba podmioty.

W podpisanym liście intencyjnym zadeklarowano przystąpienie do określenia podstawowych warunków współpracy strategicznej, obejmującej m.in.:

1.    wzajemną współpracę handlową, w ramach której zostanie opracowana jedna spójna strategia produktowa oraz marketingowa, której efektem będzie wzajemna dystrybucja produktów marek własnych na rynkach światowych;

2.    koordynację działań celem zwiększenia stopnia ochrony swoich znaków towarowych na rynkach światowych;

3.    nabycie udziałów lub objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez KG International FZCO w Complex IQ Sp. z o.o., przy czym intencją KG International FZCO na dzień dzisiejszy jest nabycie lub objęcie mniejszościowego pakietu udziałów w kapitale Complex IQ Sp. z o.o., docelowo KG International FZCO nie wyklucza nabycia większościowego pakietu udziałów.

W związku z podpisanym listem intencyjnym liczymy na owocną współpracę.