Odpowiedzialny biznes

REDWOOD HOLDING S.A. od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię CSR. Odpowiedzialny biznes to element zarządzania firmą wkomponowany w strategię działań przedsiębiorstwa, jego misję, wizję oraz wartości. Głównym celem naszej działalności CSR jest zrozumienie i reagowanie na bieżące potrzeby otoczenia. Podejmując długofalowe inwestycje, angażujemy się we wsparcie lokalnej wspólnoty.

Poprzez inicjatywy o charakterze społecznym podnosimy również standardy postępowania REDWOOD Holding S.A. wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy). W naszej ocenie – dzięki dialogowi z interesariuszami i angażowaniu ich w działania organizacji – trafniej rozwiązujemy zagadnienia biznesowe oraz sprawniej zarządzamy ryzykiem.