Wsparcie dzieci i młodzieży

FUNDACJA KUŹNIA SKRZYDEŁ

Kuźnia Skrzydeł

WSPIERAMY TALENTY

FUNDACJA KUŹNIA SKRZYDEŁ została założona w kwietniu 2013 roku z myślą o wspieraniu dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Fundacja koncentruje swoje wysiłki na pomocy związanej z podejmowaniem działań umożliwiających rozwój talentów poprzez właściwą edukację, rozbudzanie zainteresowań, pomoc rzeczową i merytoryczną. „Kuźnia Skrzydeł” nie ustaje również w wysiłkach mających na celu pozyskanie kapitału pozwalającego przekuć marzenia w rzeczywistość. Organizacja wspiera utalentowanych młodych ludzi, którzy nie mogą realizować swoich pasji ze względu na niedostatek środków finansowych.

W ramach działalności Fundacji przygotowany został autorski program rozwoju talentu.
Fundacja „Kuźnia Skrzydeł” aktywnie uczestniczy w doskonaleniu podopiecznych oraz wspiera rodziców, którzy pragną umożliwić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do pogłębiania pasji.

Szczegóły na stronie Fundacji „Kuźnia Skrzydeł” czytaj więcej>>>

ODYSEJA UMYSŁU

Odyseja 2013

Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest rozwój zdolności twórczych u dzieci i młodzieży oraz pobudzenie ich kreatywności.

„Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe.”

Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu