Historia grupy

 

Punkty zwrotne w rozwoju REDWOOD Holding S.A.:

2014Rebranding spółki giełdowej, nowa nazwa REDWOOD Holding S.A.
2013 – 20-lecie istnienia Grupy na rynku
2012 – Program optymalizujący
2011 – Reorganizacja portfela Spółek Holdingu – przeniesienie działalności operacyjnej COMPLEX S.A. do COMPLEX IQ Sp. z o.o. dawniej COMPLEX Logistic Sp. z o.o.
2011
– Nabycie przedsiębiorstwa Fabryki Szlifierek JOTES S.A. przez spółkę zależną Complex Marketing Sp. z o. o.
2010
– Zakup udziałów w PHU METALZBYT, dalszy rozwój grupy kapitałowej
2009 – Zakup udziałów w CELMA S.A.
2008 – Akwizycja QUINTO Sp. z o.o.
2008 – Powstanie Grupy Kapitałowej
2008 – Nowe centrum logistyczne Grupy – najnowocześniejsze w branży
2007 – Debiut COMPLEX S.A.na GPW
2006 – Rejestracja COMPLEX S.A.
2003 – Certyfikat ISO dla COMPLEX
1993 – Rozpoczęcie działalności firmy