Spółki pełniące funkcje centralne

Funkcje centralne

W celu zwiększenia efektywności prowadzenia działalności operacyjnej oraz jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów, Holding tworzy Spółki pełniące wobec niego funkcje centralne.

 

Complex Finance

COMPLEX FINANCE zajmuje się obsługą rachunkowo-księgową Spółek wchodzących w skład REDWOOD Holding S.A. Działalność firmy obejmuje m.in.: księgowanie faktur i innych dokumentów kosztowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz programów księgowych, sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, etc.

 

outlet

CMX Outlet – spółka CMX Outlet Sp. z o.o to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży outletowej maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle metalowym.

 

Funkcje centralne realizowane na potrzeby Grupy przez Spółkę REDWOOD Holding S.A.:

Zarządzanie zasobami Ludzkimi (HR) kreuje, wdraża i ujednolica politykę personalną w Grupie, przeprowadza procesy rekrutacyjne oraz dokonuje selekcji kandydatów na kluczowe stanowiska pracy. Zespół specjalistów ds. HR koordynuje działania związane z realizacją polityki personalnej i rozwojem personelu w Spółkach Holdingu, wspomaga Management w podejmowaniu decyzji kadrowych, wdraża i koordynuje przebieg procesów szkoleniowych oraz projektów dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników (m.in. e-learning).

Dział Controllingu zajmuje się wspieraniem działalności zarządczej Holdingu poprzez weryfikację stopnia osiągania celów spółek, która umożliwia Zarządowi Grupy Kapitałowej sformułowanie oczekiwań wobec spółek zależnych. Dział Controllingu przeprowadza analizy wyników ekonomicznych przedsiębiorstw, dokonuje oceny kondycji finansowej spółek zależnych, zapewnia rzetelną informację o działalności przedsiębiorstw, wyszukuje „wąskich gardeł” w Spółkach oraz prognozuje skutki przyszłych posunięć.

Dział Finansów przeprowadza alokację środków finansowych w ramach Grupy Kapitałowej oraz przygotowuje analizy i zestawienia na potrzeby Zarządów, raporty dotyczące wyników, ocenę projektów inwestycyjnych oraz konsolidację sprawozdań.

Public Relations (PR) zajmuje się kreowaniem wizerunku Grupy Kapitałowej wśród Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych. Do obowiązków działu PR należy budowanie relacji z przedstawicielami mediów, a także bieżące informowanie o wydarzeniach i procesach finansowych zachodzących w Holdingu.

Investor Relations (IR) w rzetelny sposób dostarcza informacji uczestnikom rynku kapitałowego o Holdingu oraz o obecności Grupy Kapitałowej na GPW. Dział IR dba o budowanie wiarygodności Spółki w oczach Inwestorów i Analityków poprzez organizację spotkań z inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, jak również przekazywanie informacji o wynikach umożliwiających przyszłym i obecnym Akcjonariuszom dokonanie adekwatnej oceny Spółki.

Marketing strategiczny odpowiada za formułowanie strategii marketingowej w ramach zarządzania strategicznego Holdingu, w tym za: analizę otoczenia rynkowego, analizę konkurencji, analizę czynników kształtujących jednostki biznesu, przewidywanie przyszłych trendów w obszarach prowadzonych biznesów oraz w obszarach atrakcyjnych przedsięwzięć dla Grupy, selekcję i definiowanie celów strategii rynkowych, coaching Zarządów oraz e-marketing Spółek wchodzących w skład Holdingu

Dział IT zajmuje się kompleksową obsługą Spółek Holdingu w zakresie: doradztwa informatycznego, administracji serwerów, wdrażania systemów IT, tworzenia oprogramowania oraz projektowania i konserwacja sieci.

Dział Administracji monitoruje procesy związane z obsługą telefonii oraz współpracę z ubezpieczycielami w zakresie ochrony majątku trwałego i środków obrotowych.