Backgrounder

2

REDWOOD Holding S.A. (redwood z ang. sekwoja) – dawniej COMPLEX S.A. – od 1993 r. związany jest z polskim przemysłem maszynowym, początkowo jako producent i dystrybutor części maszyn (w tym łożysk tocznych), a od 2007 r. jako spółka notowana na warszawskim parkiecie tworząca Grupę Kapitałową zarządzającą portfelem inwestycji w sektorach: przemysłowym, finansowym, nieruchomościowym, e-commerce oraz start-up.

Od ponad 20 lat budujemy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi kilkanaście spółek działających w wielu sektorach produkcji i przemysłu. Wśród podmiotów zależnych znajdują się m.in. takie przedsiębiorstwa jak: COMPLEX IQ – lider na polskim rynku łożysk tocznych; FEN CELMA – polski producent elektronarzędzi; Fabryka Maszyn JOTES – przedsiębiorstwo z ponad 150-letnią tradycją w produkcji wysokiej klasy szlifierek, a także szereg spółek nieruchomościowych i dystrybucyjnych. Nasze działania koncentrujemy na budowaniu stabilnej, przejrzystej struktury portfela spółek. Od lat wspieramy swoje projekty nie tylko kapitałowo, ale również poprzez wdrażanie autorskich koncepcji rozwoju biznesu (z naszej inicjatywy została utworzona platforma wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych). Priorytetem jest dla nas zachowanie samodzielności i niezależności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Starania skupiamy również na prowadzeniu działalności ukierunkowanej na wzrost wartości kapitalizacji.

Od 2011 roku REDWOOD Holding S.A. prowadzi intensywne działania reorganizacyjne w wyniku których nastąpiła restrukturyzacja strukturalna oraz konsolidacja działalności operacyjnej spółek produkcyjnych oraz handlowych. Działania reorganizacyjne zakończyły się również rebrandingiem spółki giełdowej – zmieniona została identyfikacja wizualna, logotypy przedsiębiorstwa, strona internetowa oraz wprowadzona została nowa strategia biznesowa.

Strategia Holdingu zakłada dynamiczny rozwój poprzez zróżnicowanie działań oraz położenie szczególnego nacisku na rynek finansowy, nieruchomościowy i nowych technologii. Założeniem strategicznym działalności Grupy Kapitałowej jest jej nieustanny rozwój poprzez akwizycję oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej ze spółek. Efekt synergii, know-how, zaangażowanie, wysokie kompetencje i pasja, a także wymiana ponad 20-letniej wiedzy i doświadczeń pozytywnie wpływają na rozwój Holdingu oraz zwiększenie satysfakcji naszych Klientów.

Grupa dąży do wzrostu wartości Holdingu poprzez kolejne działania prowadzące do poprawy efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, dalszą optymalizację procesów technologicznych i produkcyjnych, a także większe niż dotychczas zaangażowanie w projekty inwestycyjne.

BACGROUNDER Do pobrania
PDF pobierz>>>