Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji

Grupa Kapitałowa REDWOOD Holding szuka ludzi, którzy potrafią kierować swoją karierą, dążą do podniesienia kwalifikacji zawodowych, nie boją się wyzwań i chcą mieć realny wpływ na funkcjonowanie firmy.

Opis procesu rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z czterech etapów:

Etap I – Analiza dokumentów
Pracownik działu HR analizuje nadesłane dokumenty rekrutacyjne oraz dokonuje selekcji kandydatów.

Etap II – Rozmowa telefoniczna – wywiad preselekcyjny
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami, aby wstępnie określić wzajemne oczekiwania oraz uzupełnić informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych. Osoby odpowiadające profilowi kandydata zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby firmy.

Etap III – Rozmowa kwalifikacyjna

Bardzo istotna jest dla nas wiedza kandydata na temat profilu działalności naszej firmy. W tym celu radzimy zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej. Pierwsza rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami przygotowywana i przeprowadzana jest przez pracowników działu HR, którym często towarzyszy bezpośredni przełożony.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poproszony o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. W przypadku niektórych stanowisk kandydat może zostać poproszony o wypełnienie testów psychologicznych, językowych lub innych weryfikujących zakres wiedzy z obszaru, który szczególnie nas interesuje.

Etap IV – Informacja zwrotna
W ciągu dwóch tygodni od spotkania skontaktujemy się z kandydatem telefonicznie lub listownie w celu przekazania informacji o wynikach procesu rekrutacji. Jeśli dany kandydat zrobił na nas duże wrażanie, zaprosimy go na spotkanie w celu omówienia szczegółowych warunków dotyczących zatrudnienia.

Pragniemy również poinformować, że osoby, które nie zostały przyjęte na dane stanowisko, mają szansę na zatrudnienie przy okazji kolejnych rekrutacji.