Oferty pracy

Oferty pracy

Zapraszamy do pracy w REDWOOD Holding S.A.
Na rynku działamy poprzez wiele spółek zależnych, które współpracują w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Na bieżąco odpowiadamy na potrzeby rynku, wspierając się wzajemnie w realizacji nowych przedsięwzięć.
Wszelkie zapytania dotyczące procesu rekrutacji i aktualnych ofert pracy proszę kierować na adres: rekrutacja@cx.pl.

Poznaj też inne oferty pracy w REDWOOD Holding S.A.:

COMPLEX IQ sprawdź>>>
COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sprawdź>>>
COMPLEX WALZLAGER DEUTCHLAND sprawdź>>>
QUINTO sprawdź>>>
METALZBYT PREMIUM TECHNIK sprawdź>>>
PHU METALZBYT BĘDZIN sprawdź>>>
FABRYKA MASZYN JOTES sprawdź>>>
IBS POLSKA sprawdź>>>
COMPLEX FINANCE sprawdź>>>
JOTES BUSINESS PARK sprawdź>>>

PAMIĘTAJ!

Dołączając klauzę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez REDWOOD HOLDING S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7E, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również przez spółki wchodzące w skład REDWOOD HOLDING, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż:
•   REDWOOD HOLDING S.A. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
•    aktualny wykaz spółek wchodzących w skład REDWOOD HOLDING jest publikowany na stronie internetowej www.redwood-holding.com

UWAGA!
Aplikacje nie opatrzone niniejszą klauzulą zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.