Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 22/2017 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się 26 czerwca 2017 roku 2017-06-26
RAPORT BIEŻĄCY 21/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017 roku 2017-06-26
RAPORT BIEŻĄCY 20/2017 – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie 2017-06-22
RAPORT BIEŻĄCY 19/2017 – Zatwierdzenie przez Sąd planu restrukturyzacyjnego dla Spółki 2017-06-19
RAPORT BIEŻĄCY 18/2017 – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie 2017-06-02
RAPORT BIEŻĄCY 17/2017 – Informacja dotycząca oddalenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości 2017-05-31
RAPORT BIEŻĄCY 16/2017 – Zmiana składu Zarządu Spółki 2017-05-29
RAPORT BIEŻĄCY 15/2017 – Informacja dotycząca wydania stanowiska przez Zarządcę oraz opinii przez Radę Nadzorczą do wydanej opinii z zastrzeżeniem z badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitał 2017-05-29
RAPORT BIEŻĄCY 14/2017 – Złożenie planu restrukturyzacyjnego 2017-05-29
RAPORT BIEŻĄCY 13/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał 2017-05-26