Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 29/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pośrednio zależnej od Emitenta 2017-08-18
RAPORT BIEŻĄCY 28/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta 2017-08-17
RAPORT BIEŻĄCY 27/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2017-08-14
RAPORT BIEŻĄCY 26/2017 – Informacja dotycząca oddalenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości 2017-08-11
RAPORT BIEŻĄCY 25/2017 – Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w spółce pośrednio zależnej – Factory Business Park Sp. z o.o. 2017-08-02
RAPORT BIEŻĄCY 24/2017 – Wybór biegłego rewidenta 2017-07-31
RAPORT BIEŻĄCY 23/2017 – Uzupełnienie zawiadomienia dokonanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie 2017-07-11
RAPORT BIEŻĄCY 22/2017 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się 26 czerwca 2017 roku 2017-06-26
RAPORT BIEŻĄCY 21/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017 roku 2017-06-26
RAPORT BIEŻĄCY 20/2017 – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie 2017-06-22