Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 41/2017 – Wszczęcie egzekucji przeciwko podmiotowi zależnemu Complex Automotive Bearings S.A. 2017-12-15
RAPORT BIEŻĄCY 40/2017 – Otwarcie oferty na sprzedaż udziałów Jotes Business Park sp. z o.o. 2017-12-14
RAPORT BIEŻĄCY 39/2017 – Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego spółce zależnej Jotes Business Park przez BGŻ BNP Paribas SA 2017-12-04
RAPORT BIEŻĄCY 38/2017 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się 12 października 2017 roku 2017-10-12
RAPORT BIEŻĄCY 37/2017 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej 2017-10-12
RAPORT BIEŻĄCY 36/2017 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 12 października 2017 roku 2017-10-12
RAPORT BIEŻĄCY 35/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2017-10-09
RAPORT BIEŻĄCY 34/2017 – Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za pierwsze półrocze 2017 roku 2017-09-27
RAPORT BIEŻĄCY 33/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2017-09-18
RAPORT BIEŻĄCY 32/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 2017-09-15