Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał 2018-05-29
RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 – Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok 2018-05-28
RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 – Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości należącej do podmiotu zależnego Jotes Business Park sp. z o.o. 2018-05-25
RAPORT BIEŻĄCY 9/2018 – Otwarcie ofert na sprzedaż udziałów Jotes Business Park sp. z o.o. 2018-05-10
RAPORT BIEŻĄCY 8/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2017 rok 2018-04-24
RAPORT BIEŻĄCY 7/2018 – Zbycie udziałów w podmiotach zależnych 2018-03-28
RAPORT BIEŻĄCY 6/2018 – Aktualizacja informacji dotyczącej sprzedaży udziałów Jotes Business Park sp. z o.o. – wycofanie oferty 2018-03-21
RAPORT BIEŻĄCY 5/2018 – Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego dla podmiotu zależnego 2018-03-12
RAPORT BIEŻĄCY 4/2018 – Informacja dotycząca oddalenia wniosku spółki zależnej o otwarcie postępowania sanacyjnego 2018-03-02
RAPORT BIEŻĄCY 3/2018 – Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego dla podmiotu pośrednio zależnego 2018-02-07