Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – Informacja związana z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów 2018-07-30
RAPORT BIEŻĄCY 16/2018 – Informacja dotycząca postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta 2018-07-06
RAPORT BIEŻĄCY 15/2018 – Zbycie udziałów w podmiocie zależnym 2018-06-28
RAPORT BIEŻĄCY 14/2018 – Zmiana składu Zarządu Spółki 2018-06-28
RAPORT BIEŻĄCY 13/2018 – Brak kworum na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 25 czerwca 2018 roku 2018-06-25
RAPORT BIEŻĄCY 12/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał 2018-05-29
RAPORT BIEŻĄCY 11/2018 – Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok 2018-05-28
RAPORT BIEŻĄCY 10/2018 – Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości należącej do podmiotu zależnego Jotes Business Park sp. z o.o. 2018-05-25
RAPORT BIEŻĄCY 9/2018 – Otwarcie ofert na sprzedaż udziałów Jotes Business Park sp. z o.o. 2018-05-10
RAPORT BIEŻĄCY 8/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2017 rok 2018-04-24