Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 – Umorzenie przez Sąd postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A. 2019-01-07
RAPORT BIEŻĄCY 27/2018 – Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych obejmujących dane finansowe za rok 2018 i 2019. 2018-12-21
RAPORT BIEŻĄCY 26/2018 – Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2018 rok 2018-11-14
RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 2018-11-08
RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – Zbycie znaków towarowych należących do Fabryki Elektronarzędzi CELMA S.A. 2018-10-17
RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zbycie udziałów podmiotu zależnego 2018-09-27
RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-25
RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu zależnego 2018-09-06
RAPORT BIEŻĄCY 20/2018 – Zawiadomienie o nabyciu akcji Redwood Holding S.A. i przekroczeniu progu 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu 2018-09-05
RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 – Obniżenie wartości znaków towarowych należących do podmiotu zależnego- Fabryki Elektronarzędzi Celma S.A. 2018-08-22