Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zbycie udziałów podmiotu zależnego 2018-09-27
RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-25
RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu zależnego 2018-09-06
RAPORT BIEŻĄCY 20/2018 – Zawiadomienie o nabyciu akcji Redwood Holding S.A. i przekroczeniu progu 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu 2018-09-05
RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 – Obniżenie wartości znaków towarowych należących do podmiotu zależnego- Fabryki Elektronarzędzi Celma S.A. 2018-08-22
RAPORT BIEŻĄCY 18/2018 – Decyzja o sporządzeniu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki 2018-08-20
RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – Informacja związana z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów 2018-07-30
RAPORT BIEŻĄCY 16/2018 – Informacja dotycząca postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta 2018-07-06
RAPORT BIEŻĄCY 15/2018 – Zbycie udziałów w podmiocie zależnym 2018-06-28
RAPORT BIEŻĄCY 14/2018 – Zmiana składu Zarządu Spółki 2018-06-28