RAPORT BIEŻĄCY 5/2018 – Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego dla podmiotu zależnego

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku powziął informację, z której wynika, że w dniu 27 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustanowił Pana Michała Raj (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 446) Tymczasowym Nadzorcą Sadowym w spółce zależnej od Emitenta, działającej pod firmą COMPLEX Automotive Bearings S.A. z siedzibą w Łodzi.