Raporty bieżące 2017

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 45/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 44/2017 – Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o upadłość – ujawnienie informacji opóźnionej 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 43/2017 – Złożenie przez Zarząd spółki zależnej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 42/2017 – Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego- ujawnienie informacji opóźnionej 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 41/2017 – Wszczęcie egzekucji przeciwko podmiotowi zależnemu Complex Automotive Bearings S.A. 2017-12-15
RAPORT BIEŻĄCY 40/2017 – Otwarcie oferty na sprzedaż udziałów Jotes Business Park sp. z o.o. 2017-12-14
RAPORT BIEŻĄCY 39/2017 – Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego spółce zależnej Jotes Business Park przez BGŻ BNP Paribas SA 2017-12-04
RAPORT BIEŻĄCY 38/2017 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się 12 października 2017 roku 2017-10-12
RAPORT BIEŻĄCY 37/2017 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej 2017-10-12
RAPORT BIEŻĄCY 36/2017 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 12 października 2017 roku 2017-10-12