RAPORT BIEŻĄCY 16/2017 – Zmiana składu Zarządu Spółki

Zarządca REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Spółka/Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2017 roku Pana Michała Nowackiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Odwołanie nastąpiło bez podania przyczyny.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29.05.2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Witolda Pawlaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Poniżej znajduje się życiorys zawodowy Pana Witolda Pawlaka.

Witold Pawlak- Absolwent, były pracownik naukowy i doktorant Politechniki Łódzkiej. Studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, we Francji (ECAM Lyon) oraz w Stanach Zjednoczonych (University of Minnesota). Uzyskał dyplomy z dziedziny mechaniki, zarządzania oraz Executive MBA.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w organizacjach krajowych i zagranicznych. Z sukcesami zarządzał międzynarodowymi strukturami korporacyjnymi
na obszarze Europy i Ameryki Północnej. Realizował projekty biznesowe dla globalnych korporacji notowanych między innymi na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz wieloletnią praktykę w postępowaniach z obszaru Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego.

Z powodzeniem prowadził projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych oraz spółkach notowanych na GPW w Warszawie.

Jest specjalistą między innymi w zakresie oceny stanu przedsiębiorstw, optymalizacji procesów biznesowych oraz projektów inwestycyjnych.

Pan Witold Pawlak oświadczył, iż nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.