RAPORT BIEŻĄCY 17/2017 – Informacja dotycząca oddalenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) w związku z raportem bieżącym nr 6/2017 informuje, że w dniu 31 maja 2017 roku powziął wiadomość, że w dniu 23 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie (Sygn. akt XIV GU 128/17) o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Hertz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (podmiot zależny od Emitenta), na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe.