RAPORT BIEŻĄCY 32/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarządca REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego obejmującego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2017 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, raport okresowy miał zostać opublikowany w dniu 29 września 2017 roku. Zarządca informuje, że raport okresowy za I półrocze 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 2 października 2017 roku.