RAPORT BIEŻĄCY 36/2017 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 12 października 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarządca REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 12 października 2017 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

28701130_Redwood_Holding_SA_-_protokol_NWZ_12_10_17