RAPORT BIEŻĄCY 43/2017 – Złożenie przez Zarząd spółki zależnej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. powziął informację od spółki w 100% zależnej działającej pod firmą COMPLEX Automotive Bearings S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej COMPLEX Automotive Bearings) o złożeniu przez COMPLEX Automotive Bearings w dniu 28 grudnia 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Otwarcie postępowania sanacyjnego uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych spółki.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem COMPLEX Automotive Bearings wniosła o:

1) otwarcie postępowania sanacyjnego spółki,

2) zabezpieczenie majątku spółki przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego,

3) zezwolenie spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,

4) zabezpieczenie majątku spółki poprzez zawieszenie toczących się przeciwko spółce postępowań egzekucyjnych oraz poprzez uchylenie zajęć rachunków bankowych spółki.