RAPORT BIEŻĄCY 44/2017 – Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o upadłość – ujawnienie informacji opóźnionej

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka) przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Zarządca Spółki informuje, iż w dniu 24 listopada 2017 r. Zarząd spółki zależnej pod firmą ZINNGER Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości. Niniejsza decyzja podyktowana była potrzebą ochrony praw i interesów spółki oraz jej kontrahentów.

ZINNGER Dystrybucja jest podmiotem pośrednio zależnym od Emitenta, 100% udziałów spółki posiada COMPLEX Automotive Bearings S.A. z siedzibą w Łodzi, która jest spółką w 100% zależną od Emitenta.