RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – Zbycie znaków towarowych należących do Fabryki Elektronarzędzi CELMA S.A.

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 17 października 2018 roku powziął informację o sprzedaży w dniu 28 września 2018 roku przez Fabrykę Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (podmiot zależny od Emitenta) na rzecz spółki pod firmą PETRAM HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praw ochronnych na znak towarowy słowny i słowno – graficzny Celma za kwotę łączną 350.000, 00 zł brutto.

Informację na temat wartości znaków towarowych Celma Emitent przekazał raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.