RAPORT BIEŻĄCY 6/2018 – Aktualizacja informacji dotyczącej sprzedaży udziałów Jotes Business Park sp. z o.o. – wycofanie oferty

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku otrzymał na piśmie oświadczenie od spółki pod firmą SUNCO NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (dalej: SUNCO), zgodnie z którym SUNCO wycofał ofertę nabycia 100% udziałów w spółce pod firmą Jotes Business Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Emitent informował o złożeniu powyższej oferty w dniu 14 grudnia 2017 roku raportem bieżącym nr 40/2017.