RAPORT BIEŻĄCY 1/2019 – Oddalenie przez Sąd wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Factory Business Park sp. z o.o.

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku powziął informację, z której wynika, że postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił na podstawie art.13 ust.2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe wniosek Cross Point sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości Factory Business Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _podmiot pośrednio zależny od Emitenta_.

Emitent informował o złożeniu wniosku przez Wierzyciela o ogłoszenie upadłości Factory Business Park sp. z o.o. raportem bieżącym nr 4/2017 w dniu 16 marca 2017 roku.