RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 – Zażalenie na Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku powziął informację, z której wynika, że Prezes Zarządu Emitenta – Pan Jerzy Dąbrowski złożył zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta.