RAPORT BIEŻĄCY 8/2019 – Aktualizacja informacji nt. wszczęcia egzekucji komorniczej z nieruchomości należących do Factory Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, że zgodnie z informacją z dnia 23 kwietnia 2019 roku wszczęcie egzekucji komorniczej z nieruchomości należących do podmiotu zależnego od Emitenta, spółki pod firmą Factory Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _dalej: FBP_, nastąpiło na wniosek następujących wierzycieli: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, Gminy Miasta Łodzi, Kancelarii Plich Piotrowski & Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, Marvel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Łączna wysokość egzekwowanych roszczeń wynosi ponad 8,4 mln zł.Z informacji uzyskanych bezpośrednio od Komornika Sądowego, w pierwszej licytacji komorniczej nie złożono żadnych ofert, wobec czego nie doszła ona do skutku.

Informację o pierwszej egzekucji komorniczej Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/ 2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku.