Raport okresowy roczny za 2016 rok skorygowany

wyrane_wyniki_2016_rk

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Redwood Holding 2016 korekta  pobierz>>>
Jednostkowe roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Redwood Holding S.A.  pobierz>>>
Korekta raportu rocznego – załącznik  pobierz>>>
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania  pobierz>>>