Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA
Lp. Nazwa podmiotu posiadającego powyżej 5% głosów na WZA Udział w kapitale akcyjnym (%) Udział głosów na WZA (%)
1 Michał Nowacki 54,11% 54,11%
2 Dariusz Bąkowski 5,21% 5,21%
3 Katarzyna Nowacka 5,01% 5,01%
4 Free Float 35,67% 35,67%