Kalendarium inwestora

Kalendarz publikacji raportów finansowych

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących terminach:
– za I kw. 2017 roku – 30 maja 2017 roku
– za III kw. 2017 roku – 29 listopada 2017 roku

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 28 kwietnia 2017 roku
Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku – 29 września 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) oraz będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 ww Rozporządzenia. W związku z powyższym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego.

Nazwa raportu Data Pobierz
Raporty kwartalne
I kwartał 2014 roku 15.05.2014
III kwartał 2014 roku 14.11.2014
I kwartał 2015 roku 15.05.2015
III kwartał 2015 roku 13.11.2015
I kwartał 2016 roku 16.05.2016
III kwartał 2016 roku 14.11.2016
Raporty półroczne
I półrocze 2014 roku 29.08.2014
I półrocze 2015 roku 31.08.2015
I półrocze 2016 roku 31.08.2016
Raporty roczne
Jednostkowy Raport roczny REDWOOD HOLDING S.A. za 2013 r. 21.03.2014
Skonsolidowany Raport roczny Grupy za 2013 r. 21.03.2014
Jednostkowy Raport roczny REDWOOD HOLDING S.A. za 2014 r. 23.03.2015
Skonsolidowany Raport roczny Grupy za 2014 r. 23.03.2015
Jednostkowy Raport roczny REDWOOD HOLDING S.A. za 2015 r. 21.03.2016
Skonsolidowany Raport roczny Grupy za 2015 r. 21.03.2016
Walne Zgromadzenia REDWOOD HOLDING S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014 12.05.2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015 25.06.2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016 11.03.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016 20.05.2016