Misja i wizja

misja i wizja Redwood Holding

MISJA REDWOOD HOLDING S.A.
Tworzymy optymalne środowisko dla rozwoju zdywersyfikowanego portfela spółek zapewniające stabilny i ponadprzeciętny zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy
REDWOOD Holding S.A.

Inwestujemy w projekty o wysokim potencjale, których zarządzanie powierzamy skutecznym liderom kierującym się systemem wartości Grupy.

WIZJA I FILOZOFIA DZIAŁANIA REDWOOD HOLDING S.A.
Konsekwentnie budujemy wartość Grupy Kapitałowej REDWOOD poprzez efektywny dobór, ocenę oraz skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi o dużym potencjale. Tworzymy stabilną i efektywną strukturę wspierania spółek portfelowych. Profesjonalizm, proaktywność, zespołowość, otwartość, rzetelność, odpowiedzialność oraz nieustanny rozwój stanowią podstawowe wartości, którymi kierujemy się każdego dnia.

Skutecznie zarządzamy posiadanym portfelem dzięki wysokim kompetencjom, zaangażowaniu, pasji, a także efektywnym systemom informatycznym, autorskim metodom wspierania oraz restrukturyzacji biznesu.

Inwestujemy w obiecujące projekty start-upowe oraz przedsiębiorstwa o dużym potencjale wymagające restrukturyzacji. Uzyskujemy wysoki zwrot z inwestycji poprzez efektywne pozyskiwanie inwestorów zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym.

Naszymi spółkami portfelowymi zarządzają ambitni, dobrze zmotywowani i skuteczni liderzy, których wspieramy w realizacji celów biznesowych. Wspólnie opracowany i udoskonalany system wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk biznesowych zapewnia synergię i zwiększa efektywność Grupy. Dynamiczny zespół profesjonalistów będących jednocześnie Akcjonariuszami Holdingu zapewnia stabilny wzrost wyników finansowych oraz najwyższy wskaźnik wyceny w branży wśród spółek giełdowych.

Przejrzysta struktura Holdingu, współpraca z uczelniami wyższymi i społecznością lokalną oraz działalność charytatywna wzmacniają nasz wizerunek jako godnego zaufania partnera biznesowego i pracodawcy.