Rada nadzorcza

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji spółek prawa handlowego, doradzał największym polskim bankom i innym instytucjom finansowym, aktywnie uczestniczył w negocjacjach z bankami i innymi wierzycielami w procesie restrukturyzacji zadłużenia.

Doświadczenie zawodowe:
– 2013 – obecnie – Partner w Kancelarii świadczącej usługi doradztwa podatkowego – Mariański Group Eksperci podatkowi,
– 2012 – 2013 – Kierownik Katedry Prawa Finansowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,
– 2001 – 2013 – Wspólnik w Kancelarii Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci i Doradcy podatkowi w Łodzi,
– 2008 – 2011 – Wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi,
– 2008 – 2009 – krajowy sprawozdawca w dziedzinie prawa podatkowego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników – International Bar Association,
– 2010 – wpis na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Pan Adam Marek Mariański jest autorem ponad 200 publikacji naukowych oraz członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz członkiem Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego.”

 


dr Marek Jacek Śniegucki

 Pan Marek Śniegucki jest adwokatem i doktorem nauk prawnych z zakresu prawa gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Marek Śniegucki brał udział w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarówno ze strony nadzoru właścicielskiego, jak i obsługując prawnie te procesy. W okresie długoletniej pracy zawodowej piastował funkcje w wielu radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Od grudnia 2014 roku, do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe:
– 2010 – obecnie- prowadzi samodzielną „Kancelarię Adwokacką Marek Śniegucki” w Łodzi,
– 1991 – 2007 – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,
– 1990 – uzyskał tytuł adwokata w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi,
– 1986 – uzyskał stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa gospodarczego,
– 1984 – 2010 – radca prawny,
– od 1984 roku prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną,
– w 1983 roku złożył w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi egzamin sędziowski,
– 1981 – 1999 – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego.

 


Ryszard Bojanowski

Pan Ryszard Bojanowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego (Mechanika i Budowa Maszyn) na Politechnice Łódzkiej. W latach 2009-2010 ukończył “Akademię rozwoju liderów,” organizowaną przez ICAN Institute- Harvard Business Review.

Doświadczenie zawodowe:
– 2015 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej JOTES Business Park Sp. z o.o.,
– 2014 – obecnie – prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą BJERK JANSEN Ryszard Bojanowski z siedzibą Łodzi,
– październik 2014 – grudzień 2014 –  Członek Rady Nadzorczej COMPLEX IQ Sp. z o.o. (obecnie COMPLEX IQ S.A.),
– 2014 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej WEIGT Sp. z o.o. (wcześniej Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. zo.o., obecnie: Polzamech Sp. z o.o.),
– 2013 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Forkitchen Sp. z o.o.,
– 2013 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej REDWOOD Holding S.A. (wcześniej COMPLEX S.A.),
– marzec 2013 – maj 2013 – Prezes Zarządu Forkitchen Sp. z o.o.,
– 2012 – 2013 – Członek Rady Nadzorczej Forkitchen Sp. z o.o.,
– 2012 – 2013 – Członek Rady Nadzorczej CELMA Motors Sp. z o.o.,
– 2012 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Kenner Polska Sp. z o.o.
– luty 2011 – listopad 2011- Członek Zarządu Zakładów Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. (obecnie: Polzamech Sp. z o.o.),
– 2010 – 2011 – Prezes Zarządu Premium Technik Polska Sp. z o.o. (obecnie: Metalzbyt Premium Technik Sp. z o.o.),
– 2009 – 2010 – Członek Rady Nadzorczej Premium Technik Polska Sp. z o.o. (obecnie: Metalzbyt Premium Technik Sp. z o.o.),
– sierpień 2009 – grudzień 2009 – Członek Rady Nadzorczej Complex Automotive Bearings Sp. z o.o.
– 2008 – obecnie – Prezes Zarządu New Trend Business Consulting Sp. z o. o. oraz jedyny udziałowiec ww. Spółki.

 


Stanisław Osiecki

Posiada wykształcenie średnie techniczne oraz tytuł biegłego rewidenta.

Doświadczenie zawodowe:
– 2006 – obecnie – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej REDWOOD Holding S.A. (dawniej: COMPLEX S.A.),
– 2000 – obecnie – prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Biuro Biegłego Rewidenta „RACH- MAT” Stanisław Osiecki z siedzibą Łodzi,
– 1995 – 1997 – z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych i główny księgowy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja w Łodzi,
– 1992 – 1999 – główny specjalista ds. finansowo-księgowych i podatkowych w Produkcyjno Handlowej Spółdzielni Spożywców w Łodzi,
– 1983 – 1992 – członek Zarządu oraz główny księgowy w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łodzi,
– 1973 – 1982 – starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi,
– 1970 – 1973 – referent ds. finansowo-księgowych w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi,
– 1969 – 1970 – fakturzysta w Łódzkich Zakładach Przemysłu Piekarskiego.

 


Urszula Izabela Nowacka

Absolwentka Wydziału Inżynierii procesowej i ochrony środowiska. Ukończyła podyplomowe studium zarządzania zasobami ludzkimi oraz studium menedżerskie mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskała certyfikat uprawniający do pracy w księgowości, wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Odbyła kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa organizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:
– od 2006 r. – obecnie – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej REDWOOD Holding S.A. (dawniej: COMPLEX S.A.),
– 2016 – obecnie – asystent księgowości w Complex Finance Sp. z o.o.
– 2013 – 2016 – kierownik Biura Obsługi Klienta, a następnie Manager ds. rozwoju sprzedaży w Fabryce Elektronarzędzi CELMA S.A.,
– 2010 – 2012 – prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą Biuro Badań Marketingowych BBM Urszula Nowacka,
– 2006 – 2009 – Menedżer Wsparcia Sprzedaży w Centrum Komputerowym ZETO S.A. w Łodzi,
– 2003 – 2006 – związana z COMPLEX Agencja Obrotu Normaliami, początkowo jako specjalista ds. kontrolingu, a następnie jako kierownik działu handlowego,
– 2001 – 2003 – specjalista ds. marketingu w PPHU „Totaltex” Sp. z o.o.