Rada nadzorcza

Dr Piotr Bezat

Pan Piotr Bezat ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Pan Piotr Bezat posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 893).

Doświadczenie zawodowe:

2014- do chwili obecnej- Prezes Zarządu Inkaso78 Sp. z o.o., która prowadzi działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami,

2014- do chwili obecnej- adiunkt w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych,

2012- do chwili obecnej- właściciel Kancelarii Radcy Prawnego- Piotr Bezat,

2012- do chwili obecnej- Prezes Zarządu Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.,

2014-2015- rektor Uczelni Nauk Społecznych,

2011-2014- asesor w Kancelarii Komornika Sądowego,

2010-2011- dyrektor Biura Windykacji Należności- TUnŻ Warta S.A.,

2009-2011- dyrektor Biura Windykacji Należności i Rozliczeń Pośredników TUiR Warta S.A.,

2008-2009- dyrektor Biura Windykacji Operacyjnej TUiR Warta S.A.

 


Maciej Janicki

Pan Maciej Janicki posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

2015- do chwili obecnej- wspólnik spółki Sodasa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

2015-2017- Koordynator działu promocji i marketingu w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,

2014- Prezes Zarządu Pancama Sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami,

2012-2013- Prezes Zarządu Łódzkiego Klubu Sportowego S.A.,

2010- Prezes Zarządu Hoplon Sp. z o.o. działającej w obszarze windykacji,

2005-2009- przedsiębiorca w branży usługowej,

2002-2004- pracownik działu promocji i Reklamy w WSHE w Łodzi.


Ryszard Bojanowski

Pan Ryszard Bojanowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego (Mechanika i Budowa Maszyn) na Politechnice Łódzkiej. W latach 2009-2010 ukończył “Akademię rozwoju liderów,” organizowaną przez ICAN Institute- Harvard Business Review.

Doświadczenie zawodowe:
– 2015 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej JOTES Business Park Sp. z o.o.,
– 2014 – obecnie – prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą BJERK JANSEN Ryszard Bojanowski z siedzibą Łodzi,
– październik 2014 – grudzień 2014 –  Członek Rady Nadzorczej COMPLEX IQ Sp. z o.o. (obecnie COMPLEX IQ S.A.),
– 2014 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej WEIGT Sp. z o.o. (wcześniej Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. zo.o., obecnie: Polzamech Sp. z o.o.),
– 2013 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Forkitchen Sp. z o.o.,
– 2013 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej REDWOOD Holding S.A. (wcześniej COMPLEX S.A.),
– marzec 2013 – maj 2013 – Prezes Zarządu Forkitchen Sp. z o.o.,
– 2012 – 2013 – Członek Rady Nadzorczej Forkitchen Sp. z o.o.,
– 2012 – 2013 – Członek Rady Nadzorczej CELMA Motors Sp. z o.o.,
– 2012 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Kenner Polska Sp. z o.o.
– luty 2011 – listopad 2011- Członek Zarządu Zakładów Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. (obecnie: Polzamech Sp. z o.o.),
– 2010 – 2011 – Prezes Zarządu Premium Technik Polska Sp. z o.o. (obecnie: Metalzbyt Premium Technik Sp. z o.o.),
– 2009 – 2010 – Członek Rady Nadzorczej Premium Technik Polska Sp. z o.o. (obecnie: Metalzbyt Premium Technik Sp. z o.o.),
– sierpień 2009 – grudzień 2009 – Członek Rady Nadzorczej Complex Automotive Bearings Sp. z o.o.
– 2008 – obecnie – Prezes Zarządu New Trend Business Consulting Sp. z o. o. oraz jedyny udziałowiec ww. Spółki.

 


Stanisław Osiecki

Posiada wykształcenie średnie techniczne oraz tytuł biegłego rewidenta.

Doświadczenie zawodowe:
– 2006 – obecnie – pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej REDWOOD Holding S.A. (dawniej: COMPLEX S.A.),
– 2000 – obecnie – prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Biuro Biegłego Rewidenta „RACH- MAT” Stanisław Osiecki z siedzibą Łodzi,
– 1995 – 1997 – z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych i główny księgowy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja w Łodzi,
– 1992 – 1999 – główny specjalista ds. finansowo-księgowych i podatkowych w Produkcyjno Handlowej Spółdzielni Spożywców w Łodzi,
– 1983 – 1992 – członek Zarządu oraz główny księgowy w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łodzi,
– 1973 – 1982 – starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi,
– 1970 – 1973 – referent ds. finansowo-księgowych w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi,
– 1969 – 1970 – fakturzysta w Łódzkich Zakładach Przemysłu Piekarskiego.

 


Jakub Bujalski

Pan Jakub Bujalski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku „Rynek nieruchomości- wycena.”

Doświadczenie zawodowe:

2016- do chwili obecnej- działalność gospodarcza Jakub Bujalski- Wsparcie Biznesu,

2009- do chwili obecnej- specjalista ds. obsługi prawnej w TUiR Warta S.A.

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ REDWOOD HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI W ROKU 2017

30492649_Stanowisko_Zarzadcy_REDWOOD_Holding