Wartości

Nadrzędnym celem strategicznym jest budowanie wartości Grupy Kapitałowej REDWOOD Holding S.A. dla Akcjonariuszy i Partnerów biznesowych. Cel realizujemy poprzez efektywne i skuteczne działania przy optymalnym wykorzystaniu potencjału intelektualnego, wartościowych aktywów i zasobów materialnych.

Poniżej przedstawiamy 7 wartości, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa REDWOOD Holding S.A.:

  • PROFESJONALIZM
  • RZETELNOŚĆ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • PROAKTYWNOŚĆ
  • ROZWÓJ
  • OTWARTOŚĆ
  • ZESPOŁOWOSĆ