Zarząd

 MICHAŁ NOWACKI – Prezes Zarządu

Michał NowackiAbsolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, inżynier. W 2006 roku ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Od 2006 r. związany z REDWOOD Holding S.A. (dawniej COMPLEX S.A.) jako założyciel, główny akcjonariusz i prezes Zarządu Spółki.
W latach 1994 – 2006 prowadził działalność gospodarczą jako właściciel firmy COMPLEX Agencja Obrotu Normaliami, która w 2006r. została przekształcona w REDWOOD Holding S.A. (dawniej COMPLEX S.A.).
Urodził się w 1970 roku w Łodzi.
Zainteresowania: motoryzacja, podróże, sport.