Zarząd

 Witold Pawlak – Prezes Zarządu

Absolwent, były pracownik naukowy i doktorant Politechniki Łódzkiej. Studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, we Francji (ECAM Lyon) oraz w Stanach Zjednoczonych (University of Minnesota). Uzyskał dyplomy z dziedziny mechaniki, zarządzania oraz Executive MBA.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w organizacjach krajowych i zagranicznych. Z sukcesami zarządzał międzynarodowymi strukturami korporacyjnymi na obszarze Europy i Ameryki Północnej. Realizował projekty biznesowe dla globalnych korporacji notowanych między innymi na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz wieloletnią praktykę w postępowaniach z obszaru Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego.

Z powodzeniem prowadził projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych oraz spółkach notowanych na GPW w Warszawie.