Zespół

zespol Redwood Holding

Nasz zespół to doświadczeni praktycy, którzy każdego dnia pracują z pasją.

REDWOOD HOLDING S.A.

Artur Jankowski – Dyrektor Operacyjny
Anna Halusiak- Bujanowska – Dyrektor ds. Korporacyjnych

Andrzej Zalewski – Główny Specjalista ds. Obsługi Floty Samochodowej

Robert Nowak – Administrator Systemu Axapta