Walne zgromadzenie

Witamy na stronie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji.
Znajdą tu Państwo ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń, projekty uchwał, raporty finansowe, opinie biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
Aby przejść do informacji co do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDWOOD HOLDING S.A., należy wybrać interesujący Państwa rok.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczbie głosów przypadających z tych akcji w dniu ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu.

Liczba akcji wszystkich emisji: 2.550.000, liczba głosów: 2.550.000.
Seria A: liczba akcji 75.000, liczba głosów 75.000;
Seria B: liczba akcji 2.090.950, liczba głosów 2.090.950;
Seria C: liczba akcji 376.550, liczba głosów 376.550;
Seria D: liczba akcji 7.500, liczba głosów 7.500.

Tytuł Data publikacji
WZA 2018 2018-05-29
NWZA 2017 2017-09-15
WZA 2017 2017-05-26
RAPORT BIEŻĄCY 13/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał 2017-05-26
WZA 2016 2016-04-22
NWZA 2016 2016-02-11
WZA 2015 2015-05-29
NWZA 2014 2014-09-16
WZA 2014 2014-06-30
WZA 2013 2013-06-04